×

Hytta vår

Like over det eksisterende hovedhuset har vi bygget et frittstående bygg på 46 m2. Det har et oppholdsrom med tekjøkken, samt garderobe og WC. Personalgarderoben er i hovedhuset.

Bygget er basen til den eldste barnegruppa, men er også en ressurs for de andre gruppene; de kan låne bygget, eller «komme på besøk». Alle aldersgruppene kan uansett møtes i uteleken, eller i hovedbygget.