Sandbukta barnehage Hytta vår Takster Kontaktinfo Årsplan Halvårsplaner Skoleforberedelse GROMBA Vedtekter Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Søknadsskjema Nasjonalt barnehageregister barnehage.no mykid.no
 

Takster i Sandbukta barnehage 2019

Hva koster en plass?
Type plass Barnehagetakst Matpenger Totalt per mnd.
100 % 5 dager per uke. 10 timer og 15 minutter per dag. 51 timer og 15 minutter per uke. 2.990,- 370,- 3.360,-
80 % 4 dager per uke. 10 timer og 15 minutter per dag. 41 timer per uke. 2.614,- 310,- 2.924,-
80 % 5 dager per uke. 8 timer og 12 minutter per dag fra kl. 07.48 til 16.00. 41 timer per uke. 2.614,- 370,- 2.984,-

Matpengene utgjør servering av frukt/bær/grønnsaker, melk og hjemmelaget mat til alle måltider. Vi har en kjøkkenansvarlig som serverer varmmat til lunch tirsdag, onsdag og fredag, og rester og hjemmebakt brødmat de andre dagene.

Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Feriemåneden er betalingsfri. Det gis 30 % søskenmoderasjon på barnehageavgiften for barn nummer to, 50 % fra barn nummer tre, fire osv..

Ved aksept av barnehageplass må det opprettes autotrekk for betaling av barnehageavgiften. Barnehageavgift og matpenger betales forskuddsvis den 1. i måneden. Dersom barnehageavgiften ikke betales innen forfall ilegges et purregebyr på 70,- kr. Ved manglende betaling innen forfall sies barnehageplassen automatisk opp.

Barnehagens kontonummer er 6118.06.71381.